Pitcher's

Kontakta vårt
huvudkontor

Huvudkontor

Pitcher’s är ett franchisekoncept och huvudkontoret är beläget i Karlstad. Det är hit du vänder dig om du har några frågor om till exempel franchise eller om du vill komma i kontakt med oss av annan anledning.

Notera att det under rådande pandemi Covid-19 är längre svarstider än normalt, vi ber dig ha överseende med detta.

Pitcher’s AB
Järnvägsgatan 14
652 25 Karlstad


Nils Pasthy

Ekonomicontroller
Area Manager
Frågor om: Ekonomi och analys, nyckeltal samt frågor om drift av Pitcher’s koncept.
E-post: nils.pasthy@pitchers.se


Marcus Väisänen

Marknadschef (tillförordnad)
Frågor om: Marknadsfrågor och allmän kommunikation till Pitcher’s AB eller dess koncept.
E-post: marcus.vaisanen@pitchers.se


Björn Ståhlberg

Köksmästare – Sortimentsansvarig mat
Frågor om: Sortiment mat samt frågor om drift av Pitcher’s koncept.
E-post: björn.stahlberg@pitchers.se


Kenny Svedenlund

VD Pitcher’s AB
E-post: kenny.svedenlund@pitchers.se